Tuesday, September 24, 2013

Mikroorganismer en del av vår livsstil.


 

Att vår kropp till viss del styrs av mikroorganismer är ju ingen nyhet. Ta bara tarmfloran till exempel. Utan mikroorganismer skulle vi inte överleva. men tänk om det är så att de styr mer än så. Vad händer om dom börjar styra hur vi beter oss.

Toxiplasmos gondii är en liten mikroorganism som i stort sett finns över allt. I oss alla mer eller mindre. De flesta av oss är immuna mot T gondii och den mänskliga kroppen har sällan problem att hantera en infektion av detta slag. Även om det i bland förekommer att vissa av oss insjuknar på något sätt av Toxiplasmos. Detta gäller faktiskt i stort sett alla varmblodiga djur. Toxiplasmos gondii är lite speciell, den kan föröka sig asexuellt och sexuellt. Ett av de få ställen den faktiskt kan föröka sig sexuellt är i tarmen på en katt. Detta gör att möss som får en T gondii infektion faktiskt förändrar sitt beteende. De blir till exempel mer sexuellt aktiva. Dessutom så blir dom mer nyfikna på just katter. Katturin får normalt sett en mus eller råtta att fly platsen, men en infekterad mus reagerar inte på samma sätt. Den blir tvärt om, inte rädd utan mer nyfiken och uppsökande av katturinen och där med ökar chansen att en katt får tag på musen och äter upp den. Kretsloppet sluts. 

Hur kan T gondii påverka oss människor då? 
Jo det finns forskning som pekar på att schizofrena och/eller självmordsbenägna människor har för höjda andelar av mikroorganismen T gondii i kroppen. Detta är dock inget som är vetenskapligt bevisat eller fastslaget. Men man har i vissa fall sett ett samband, vad nu det innebär. Vidare så diskuteras det om det finns ett samband mellan T gondii och Alzheimers och man har planer på att  testa med höga doser av av antiparasitiska medel.  Men vad skulle hända om vi människor påverkades samma sätt som möss av T gondii, dvs vi skulle utveckla en fascination för katter och dessutom vara sexuellt överaktiva. Skulle inte det avspegla sig i det media vi använder oss av i dag?Internet borde vara fullt av porr och katter. 

No comments:

Post a Comment