Monday, April 4, 2011

Trasig dator...

Har bekymmer med att uppdatera bloggen just nu, datorn är hos intern IT och förhoppningsvis kan dom fixa den snart...

No comments:

Post a Comment