Monday, November 25, 2013

Vinklat och vridet.

Under en av mina exkursioner så grävde jag upp detta via Avpixlat.

Artikel på Avpixlat: Högre IQ i sekulära västländer än i den muslimska världen

Avpixlat skriver:
Ju modernare samhällen, desto modernare hjärnor och modernare tänkande slår filosofiprofessorn James Flynn fast och menar att högre IQ påverkar vår värdegrund.

- Det kan man ju tänka sig att det är sant!

Läser vidare i artikeln.
Avpixlat skriver:
 Även ett förhållandevis utvecklat muslimskt land som Turkiet ligger enligt Flynn 40 år efter väst i IQ-utveckling av befolkningen.

Som källa så hänvisar Avpixlat till en artikel i DN:

Artikel på DB: IQ-boom sprids till utvecklingsländer

DN skirver:
Mänsklighetens IQ-nivå stiger, och de senaste rönen visar att den nu stiger snabbare i utvecklingsländerna än i västvärlden. Våra hjärnor blir allt modernare, och det ­förändrar i sin tur vår moral, menar filosofiprofessorn James Flynn.

- Vilket stämmer hyfsat med av Avpixlat skriver, fast mindre vinklat.

Vidare skriver DN:
Världen som helhet får allt hög­re IQ, men ökningarna varierar mycket. Jag förutspår att Turkiet kommer att ha samma IQ och samma BNP som Frankrike om 40 år. Det är troligt att Latinamerika också kommer att ligga lika med väst, och många andra länder också, säger James Flynn.

- Inte att Turkiet ligger 40 år efter utan att om 40 år så är Turkiet ikapp Frankrike. Som jag tolkar texten på den nivå som Frankrike kommer att befinna sig på om 40 år.

DN skriver också:
I Skandinavien och Nederländerna har man noterat att Flynn­effekten klingat av. Det har fått en del experter inom psykologi att tona ned effekten.

- Detta är nog det frö som sått hela artikeln i Avpixlat, detta då Avpixlat skriver:
Samtidigt varnar Flynn för att kurvan planat ut i länder som Sverige.

-Här blir jag sugen att dra mina egna växlar men jag hoppar det just nu.

Nu har jag inte grävt vidare i detta utan bara tittat på Avpixlat och DN, jag gör som de stora och riktiga journalisterna jag gräver inte i ett bra scoop. Det kan aldrig komma något bra ur det.

Dock så lägger jag detta i minnet och gräver en annan dag.

Men man kan vinkla saker och ting lite som man vill och få fram det budskap man vill.

Innan du säger det så, ja jag vet att Avpixlat är en skitsajt men det är förbannat roligt att läsa och det är bra att ha koll på tomtarna och trollen i samhället.

Så tills vidare Foliehatt på.

No comments:

Post a Comment