Tuesday, May 12, 2015

Infanteristens bön

Herre, stå mig bi i denna storm jag möta ska.
Herre, hjälp mig bruka mitt vapen så att jag intet orätt gör,
mot den som intet förtjänat.
Herre styr min hand, vaka över mina steg och
låt min själ om så krävs få möta dig med rent samvete.
Amen

Skriven av:
Stewe Lundin

No comments:

Post a Comment