Wednesday, April 29, 2015

Bön inför strid


Herre, jag har lärt mig, att man har rätt att hålla inkräktare borta från sitt hem,
och att man i nödsituationer kan vara tvungen att använda våld.
Jag förstår att något liknande han gälla mitt land.

Herre, jag är beredd att offra livet för landet och mina kära.
Men hela mitt inre uppreser sig mot tanken att använda vapen för att släcka ett liv.

Herre, varför skall tillvaron vara så djävulsk? Varför skall det vara så,
att jag kan sättas att välja mellan att döda och att se på när de dödas,
som jag är satt att skydda? Rädda oss från krigets förbannelse. 

Herre, låt de styrande finna fredliga lösningar!
Men skulle freden bytas, hjälp mig att göra min plikt.
Hjälp mig att aldrig drivas av hat eller hämnd – utan av kärlek till sanningen och rätt.
Och skulle jag tvingas använda mitt vapen,
låt mig då göra det med en bön både för min motståndare och för mig själv.

Herre, jag vill försöka göra det som är rätt. Men hur jag än gör, så tynger det mig.
 
Herre, förlåt mig, och visa mig din väg!

No comments:

Post a Comment