Friday, October 29, 2010

Om man fäller ett träd i skogen och ingen ser, är det då en Björk.

Det är en fråga som jag länge och ofta funderat på. Både på skämt och på djupaste allvar. En fråga där rent statistiskt sett, svaret  borde vara en tall.Men vem vet vad det är som faller, för ingen ser. Så frågan är om det ens faller ett träd,. I dag så dök det dock upp en ny dimmension på denna fråga;
"Om jag fäller ett träd på toment och varken twittrar eller facebookar om, har det då hänt?"

No comments:

Post a Comment