Saturday, February 28, 2015

Rysk propagandaförmåga - PsyopsförbundetSitter och kontemplerar över veckan och det seminarium jag deltog i under torsdagskvällen, "Rysk propagandaförmåga", tillsammans med ca 150 pers på plats samt ett okänt antal deltagare via webben. Seminariet bestod av två "halvlekar" som kvällens moderator , författaren David Bergman,  valde att kalla det. I första halvlek så lyssnade på 4 st anförare som berörde rysk propaganda och den ryska kulturen och deras synsätt på omvärlden. I andra halvlek så diskuterades det mer i teknisk detalj ner på vad som sker i Sverige och hur vi påverkas. Jag kommer inte att gå in och analysera eller värdera det som sades under deras anföranden. Det är jag inte byxad för, då mina kunskaper inom områden är alldeles för rudimentära men för mig var det flera ögonöppnare och mycket goda lärdomar att ta till mig. Det var ett par tre journalister i lokalen som var där som åhörare. Tyvärr så var det inte nog de journalister som verkligen skulle behövt gå på det seminariet som verkligen var där utan de som redan var någorlunda insatta.

Hela seminariet finns tillgängligt på Psyopsförbundets hemsida samt på Youtube om det är så att det finns intresse att se det. Se nedan för länk.

Den kvinna som diskuterade och argumenterade
med  både deltagare och talare. Hon agerade väldigt
påstridigt och var extremt pro Putin.
Troll
Givetvis fanns det rysk närvaro på seminariet i form av en kvinna som i en av pauserna kritiserade en av talarna för hans ordval i den presentation han hade med sig hon lovordade även Putins storhet och popularitet. Detta var nästa för bra för att vara sant. Det var nästan som att Psyopsförbundet inte kunde ha planerat det bättre. "Den Ryska björnen" har numera blivit "Det Ryska trollet".

Med mig hem från seminariet fick jag förutom ett nyvunnet intresse en bok om Ryska specialförband, signerad av Joakim Von Braun en av författarna som skrivit boken tillsammans med Lars Gyllenhall återkommer om den boken senare.

Länkar.
Psyopsförbundet
-Seminariet
-YouTube - Där kan man även skymta mig stundom.

Andra bloggar om föredraget.
Cornucopia


No comments:

Post a Comment