Sunday, February 27, 2011

Skulle du stjäla Hitlers plånbok?

Året är 1939 och du befinner dig i Berlin. På något sätt befinner du dig i en situation där du utan ansträngning eller risk skulle kunna stjäla Adolf Hitlers plånbok. Stölden av han plånbok kommer inte ha någon effekt på historien, det kommer alltså inte förändra något vad avser andra världskriget, koncentrationslägren eller något i fram tiden, ej heller innehåller plånboken något av vikt i pappersväg eller hemligheter. Handlingen kommer enbart kosta Adolf Hitler ca 40 Mark och troligen sabba hans kväll och chansen att du åker fast är försvinnande liten .

Är du på något sätt etiskt bunden att stjäla Adolf Hitler plånbok?

No comments:

Post a Comment